Lô tô miền Bắc - Thống kê lô tô xổ số miền Bắc hàng ngày

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

16/05/2021
Đầu Lô Tô
0 07,07
1 14,17,17
2 20,28
3 31,31,32
4 44
5 51,51,58
6 63,65,66,69
7 71
8 84,85,89
9 93,94,95,98,98

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

15/05/2021
Đầu Lô Tô
0 04,08
1 11,15,16,19
2 21,25,29
3
4 41,43,45,48
5 52,55,58
6 63,64
7 76,77,77
8 80,87
9 93,93,94,95

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

14/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02,03
1 13,14,15
2 24,24,27,29
3 30,31,32,37
4 45,47
5 50,51,55
6 66,67
7 79
8 85,85,86,87,89
9 94

Lô tô miền Bắc thứ năm,

13/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02,05,09
1 12,17,18,19
2 20,23
3 31,33,33,39
4 44,47
5
6 61,64,65
7 78
8 81,83,88,88
9 91,91,96,99

Lô tô miền Bắc thứ tư,

12/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02
1 12,13,13,16,17,19
2 22,26
3 31
4 42,42,44,46,47
5 50,50,52,55
6 64,67,68
7 70,72,74,79
8 81
9

Lô tô miền Bắc thứ ba,

11/05/2021
Đầu Lô Tô
0 04,04,06,08
1 13,13,18
2 20,21,26
3 36
4 47
5 50,51,52,54,56,58
6 69
7 70,72,74
8 82,83,83,86,86
9

Lô tô miền Bắc thứ hai,

10/05/2021
Đầu Lô Tô
0 02,02,03,04,07
1 16,17
2 28,28,29
3 34,37,38,39,39
4 42,45,46,47,49
5 51,53,57,57
6 66
7 77
8 87
9

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86