Lô tô miền Bắc - Thống kê lô tô xổ số miền Bắc hàng ngày

Lô tô miền Bắc thứ hai,

27/09/2021
Đầu Lô Tô
0 08
1 11,11,14,17
2 21,26,29
3 30,34,34,37
4 42,43,44
5 59,59
6 65,66,68,69
7
8 81,82,84
9 90,97,99

Lô tô miền Bắc chủ nhật,

26/09/2021
Đầu Lô Tô
0 05,05,05,07
1 15,15
2 22,27,27
3 30,34,34
4
5
6 60,61
7 72,74,74,74,74,75,79
8 83
9 93,94,94,98,99

Lô tô miền Bắc thứ bảy,

25/09/2021
Đầu Lô Tô
0 06,08
1 11
2 23
3 34,35
4 41,43,45,48
5 52
6 62,63,67
7 71,73,74,75,77
8 83,87
9 92,92,94,95,97,97

Lô tô miền Bắc thứ sáu,

24/09/2021
Đầu Lô Tô
0 02,04,06
1 11,16,18
2 27,28
3 37
4 40,40,42,43,45,45
5 52
6 69
7 72,74,74,78
8 86,89
9 90,92,95,96

Lô tô miền Bắc thứ năm,

23/09/2021
Đầu Lô Tô
0 00,05,07
1 10,19,19
2
3 34,36,39
4 42,43,49
5 50,56,56,58
6 61,63,67
7 72,73,77
8 83,85
9 91,91,96

Lô tô miền Bắc thứ tư,

22/09/2021
Đầu Lô Tô
0 01,03,07,09
1 12,13,18
2 25
3 30,31,31
4 42,43
5 56,59
6 68,69,69,69
7 71,73,73
8 80,81,86
9 93,99

Lô tô miền Bắc thứ ba,

21/09/2021
Đầu Lô Tô
0 01,08
1 12,13,18,19
2 24,25,28,29
3 30,36
4 42,45
5 55
6 61,62,67
7 72,72,77
8 83,83,83,84
9 91,94

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86