Max 3D Pro thứ 3 ngày 03/10/2023

Kết quả kỳ #320 ngày 03-10-2023
ĐB 321 944
G.1 346 470 680 385
G.2 115 003 566 859 162 755
G.3 018 776 745 576 577 839 201 593

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro