Max 3D Pro thứ 5 ngày 05/10/2023

Kết quả kỳ #321 ngày 05-10-2023
ĐB 416 406
G.1 526 474 913 646
G.2 494 876 392 197 787 356
G.3 917 028 172 184 765 244 039 254

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro