Max 3D Pro thứ 7 ngày 07/10/2023

Kết quả kỳ #322 ngày 07-10-2023
ĐB 482 091
G.1 456 242 147 455
G.2 573 605 618 044 206 788
G.3 573 256 682 946 216 755 603 198

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro