Max 3D Pro thứ 3 ngày 10/10/2023

Kết quả kỳ #323 ngày 10-10-2023
ĐB 884 242
G.1 338 455 069 442
G.2 466 622 249 075 744 321
G.3 834 467 723 386 214 603 746 671

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro