Max 3D Pro thứ 5 ngày 12/10/2023

Kết quả kỳ #324 ngày 12-10-2023
ĐB 039 748
G.1 140 413 173 357
G.2 746 324 985 122 389 389
G.3 852 410 631 594 138 585 412 706

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro