Max 3D Pro thứ 7 ngày 14/10/2023

Kết quả kỳ #325 ngày 14-10-2023
ĐB 468 496
G.1 512 820 328 913
G.2 022 161 074 072 329 019
G.3 263 793 508 770 313 892 896 894

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro