Max 3D Pro thứ 3 ngày 17/10/2023

Kết quả kỳ #326 ngày 17-10-2023
ĐB 532 085
G.1 615 065 555 937
G.2 721 703 902 843 209 352
G.3 151 397 718 306 017 457 760 194

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro