Max 3D Pro thứ 7 ngày 28/10/2023

Kết quả kỳ #331 ngày 28-10-2023
ĐB 241 544
G.1 174 125 147 875
G.2 893 004 393 605 561 995
G.3 677 922 102 130 981 534 139 886

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro