Max 3D Pro thứ 7 ngày 30/09/2023

Kết quả kỳ #319 ngày 30-09-2023
ĐB 547 183
G.1 160 781 005 243
G.2 190 573 151 063 498 634
G.3 817 142 727 096 058 186 038 925

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro