Max 3D Pro thứ 3 ngày 31/10/2023

Kết quả kỳ #332 ngày 31-10-2023
ĐB 290 170
G.1 582 026 637 144
G.2 865 801 846 963 687 441
G.3 010 783 631 571 531 561 680 534

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Max 3D Pro