Thống kê giải đặc biệt xổ số theo tuần các đài

Chọn miền/tỉnh và năm cần xem:

THỐNG KÊ GIẢI ĐẶC BIỆT XỔ SỐ MIỀN BẮC THEO TUẦN CỦA NĂM 2024

Tuần Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
Tuần 01
42932
10956
62495
10240
38267
72794
69618
Tuần 02
91089
48877
73732
28285
13113
68586
91138
Tuần 03
63261
95539
76553
54998
14609
70964
45819
Tuần 04
36910
87441
61661
77375
20347
61579
68274
Tuần 05
75346
08524
47666
87444
28174
33389
13300
Tuần 06
69876
91267
67384
85852
TẾT
TẾT
TẾT
Tuần 07
TẾT
39100
17670
48331
34864
58294
39903
Tuần 08
75801
57406

BẢNG SO SÁNH GIẢI ĐẶC BIỆT MIỀN BẮC THEO TUẦN 8 TRONG 10 NĂM GẦN NHẤT

Chọn tuần cần xem:

Tuần 08 Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 Chủ nhật
2024
75801
57406
2023
41916
56141
18158
65243
18435
44971
37264
2022
35862
87296
89562
38755
29996
92264
88182
2021
56286
11503
05177
81910
11103
70030
57607
2020
99817
06616
90398
22204
36089
37647
36144
2019
15297
86105
28716
89968
34463
63311
55232
2018
81908
38528
29059
69965
61444
00154
64510
2017
94939
45613
48219
85543
77038
64476
13332
2016
35632
56185
01788
31635
41543
31805
87489
2015
71638
29111
13812

Thống kê giải đặc biệt theo tuần XSMB, Thống kê giải đặc biệt theo tuần SXMN, Thống kê giải đặc biệt theo tuần SXMT đầy đủ, chính xác dễ dàng theo dõi

>> Chi tiết Thống kê giải đặc biệt theo tháng