TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 17/08/2021 - 17/09/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.56% 2 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
1.28% 1 lượt
04
5.13% 4 lượt
05
1.28% 1 lượt
06
3.85% 3 lượt
07
1.28% 1 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
0.00% 0 lượt
10
3.85% 3 lượt
11
3.85% 3 lượt
12
0.00% 0 lượt
13
1.28% 1 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
2.56% 2 lượt
17
3.85% 3 lượt
18
6.41% 5 lượt
19
1.28% 1 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
2.56% 2 lượt
22
2.56% 2 lượt
23
1.28% 1 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
3.85% 3 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
5.13% 4 lượt
28
2.56% 2 lượt
29
3.85% 3 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
3.85% 3 lượt
33
3.85% 3 lượt
34
2.56% 2 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
5.13% 4 lượt
37
1.28% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
0.00% 0 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
0.00% 0 lượt
42
0.00% 0 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
2.56% 2 lượt
45
2.56% 2 lượt

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86