TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 26/01/2021 - 26/02/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
2.78% 2 lượt
02
2.78% 2 lượt
03
2.78% 2 lượt
04
2.78% 2 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
4.17% 3 lượt
07
8.33% 6 lượt
08
4.17% 3 lượt
09
1.39% 1 lượt
10
0.00% 0 lượt
11
2.78% 2 lượt
12
1.39% 1 lượt
13
4.17% 3 lượt
14
1.39% 1 lượt
15
1.39% 1 lượt
16
0.00% 0 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
4.17% 3 lượt
19
4.17% 3 lượt
20
0.00% 0 lượt
21
4.17% 3 lượt
22
4.17% 3 lượt
23
2.78% 2 lượt
24
2.78% 2 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
0.00% 0 lượt
27
1.39% 1 lượt
28
1.39% 1 lượt
29
1.39% 1 lượt
30
0.00% 0 lượt
31
1.39% 1 lượt
32
1.39% 1 lượt
33
1.39% 1 lượt
34
2.78% 2 lượt
35
2.78% 2 lượt
36
1.39% 1 lượt
37
1.39% 1 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
2.78% 2 lượt
40
1.39% 1 lượt
41
5.56% 4 lượt
42
2.78% 2 lượt
43
1.39% 1 lượt
44
6.94% 5 lượt
45
0.00% 0 lượt

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86