TK Xổ số Mega 6/45

Thống kê lần xuất hiện XS Mega

thống kê mega645 theo lần xuất hiện

TK lần xuất hiện theo lượt về XS Mega 17/04/2021 - 17/05/2021

Bộ số Lần xuất hiện theo lượt về nhiều/ít XS Mega 6/45
01
1.28% 1 lượt
02
0.00% 0 lượt
03
5.13% 4 lượt
04
1.28% 1 lượt
05
0.00% 0 lượt
06
0.00% 0 lượt
07
3.85% 3 lượt
08
2.56% 2 lượt
09
2.56% 2 lượt
10
1.28% 1 lượt
11
1.28% 1 lượt
12
1.28% 1 lượt
13
2.56% 2 lượt
14
1.28% 1 lượt
15
2.56% 2 lượt
16
3.85% 3 lượt
17
0.00% 0 lượt
18
1.28% 1 lượt
19
2.56% 2 lượt
20
5.13% 4 lượt
21
5.13% 4 lượt
22
3.85% 3 lượt
23
2.56% 2 lượt
24
2.56% 2 lượt
25
0.00% 0 lượt
26
1.28% 1 lượt
27
6.41% 5 lượt
28
1.28% 1 lượt
29
0.00% 0 lượt
30
2.56% 2 lượt
31
0.00% 0 lượt
32
2.56% 2 lượt
33
2.56% 2 lượt
34
3.85% 3 lượt
35
2.56% 2 lượt
36
1.28% 1 lượt
37
3.85% 3 lượt
38
0.00% 0 lượt
39
2.56% 2 lượt
40
3.85% 3 lượt
41
2.56% 2 lượt
42
1.28% 1 lượt
43
2.56% 2 lượt
44
3.85% 3 lượt
45
1.28% 1 lượt

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86