Thống kê lô kép - TK lô kép - Xổ số thủ đô

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

thống kê lô xiên

TK lô kép miền Bắc

Lô kép Số ngày đã về
11 - 66 5 ngày 31/08/2021, 04/09/2021, 05/09/2021, 10/09/2021, 27/09/2021,
55 - 88 3 ngày 02/09/2021, 03/09/2021, 09/09/2021,
55 - 77 3 ngày 02/09/2021, 04/09/2021, 21/09/2021,
11 - 77 3 ngày 04/09/2021, 11/09/2021, 25/09/2021,
11 - 55 3 ngày 29/08/2021, 31/08/2021, 04/09/2021,
00 - 66 2 ngày 01/09/2021, 20/09/2021,
66 - 77 2 ngày 04/09/2021, 17/09/2021,
77 - 99 2 ngày 08/09/2021, 17/09/2021,
11 - 44 2 ngày 12/09/2021, 27/09/2021,
66 - 99 2 ngày 17/09/2021, 27/09/2021,

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86