TK lần xuất hiện

Chọn tỉnh và biên độ cần xem

TK lần xuất hiện xổ số Miền Bắc

Các con lô về nhiều nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
54 4 lượt 95 3 lượt 38 15 lượt
56 4 lượt 00 2 lượt 05 14 lượt
02 3 lượt 13 2 lượt 03 13 lượt
03 3 lượt 38 2 lượt 37 13 lượt
24 3 lượt 39 2 lượt 82 13 lượt
45 3 lượt 01 1 lượt 51 12 lượt
70 3 lượt 04 1 lượt 52 12 lượt
01 2 lượt 05 1 lượt 59 12 lượt
07 2 lượt 10 1 lượt 84 12 lượt
08 2 lượt 15 1 lượt 11 11 lượt

Các con lô về ít nhất

Giải 7 Xuất hiện Giải ĐB Xuất hiện Lô tô Xuất hiện
95 1 lượt 96 1 lượt 85 3 lượt
89 1 lượt 93 1 lượt 12 3 lượt
88 1 lượt 82 1 lượt 79 4 lượt
82 1 lượt 78 1 lượt 64 4 lượt
75 1 lượt 75 1 lượt 47 4 lượt
73 1 lượt 70 1 lượt 77 5 lượt
72 1 lượt 59 1 lượt 75 5 lượt
71 1 lượt 55 1 lượt 69 5 lượt
67 1 lượt 52 1 lượt 30 5 lượt
61 1 lượt 42 1 lượt 28 5 lượt

Các con lô chưa xuất hiện

Giải 7 Giải ĐB Lô tô
00, 04, 09, 12, 18, 19, 20, 30, 33, 34, 40, 42, 46, 48, 52, 53, 60, 63, 68, 69, 77, 79, 84, 85, 90, 92, 94, 96, 98, 99 02, 03, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 79, 80, 81, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 94, 97, 98, 99

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86