XS Mega 6/45 01-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.106.173.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 27-10-2021

Kỳ 659: Chủ Nhật, 01-11-2020

  • 06
  • 21
  • 27
  • 30
  • 32
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 15.227.119
Giải 1 19 10.000.000
Giải 2 684 300.000
Giải 3 11520 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86