XS Mega 6/45 04-12-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

14.451.502.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 24-09-2021

Kỳ 673: Thứ Sáu, 04-12-2020

  • 03
  • 05
  • 33
  • 37
  • 41
  • 43

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 37.621.514
Giải 1 18 10.000.000
Giải 2 1050 300.000
Giải 3 16889 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86