XS Mega 6/45 06-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.252.470.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-09-2021

Kỳ 661: Thứ Sáu, 06-11-2020

  • 19
  • 24
  • 30
  • 32
  • 36
  • 37

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 17.496.992
Giải 1 12 10.000.000
Giải 2 754 300.000
Giải 3 12378 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86