XS Mega 6/45 08-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.252.470.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-09-2021

Kỳ 662: Chủ Nhật, 08-11-2020

  • 03
  • 12
  • 14
  • 16
  • 23
  • 33

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 18.724.109
Giải 1 20 10.000.000
Giải 2 930 300.000
Giải 3 14733 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86