XS Mega 6/45 13-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

17.252.470.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-09-2021

Kỳ 664: Thứ Sáu, 13-11-2020

  • 08
  • 22
  • 23
  • 33
  • 34
  • 36

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 21.632.894
Giải 1 16 10.000.000
Giải 2 810 300.000
Giải 3 13540 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86