XS Mega 6/45 18-11-2020

KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH

12.731.541.500đ

Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Sáu, 17-09-2021

Kỳ 666: Thứ Tư, 18-11-2020

  • 18
  • 19
  • 21
  • 31
  • 39
  • 44

Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự

Giải thưởng Trùng khớp Số lượng giải Giá trị giải (đ)
Jackpot 0 24.618.929
Giải 1 23 10.000.000
Giải 2 1015 300.000
Giải 3 16202 30.000

Quảng cáo

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86