Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4 - Kết quả xổ số Max 3D Thứ 4

Kết quả kỳ #733 ngày 21/02/2024
G.1 785 987
G.2 898 337 766 569
G.3 697 885 107 306 134 336
KK 475 612 410 172 155 093 135 388

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #730 ngày 14/02/2024
G.1 184 236
G.2 507 051 640 584
G.3 969 006 298 520 497 729
KK 357 026 896 284 650 349 780 861

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #728 ngày 07/02/2024
G.1 942 275
G.2 421 878 407 321
G.3 968 938 506 653 291 605
KK 927 075 152 114 848 070 328 105

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #725 ngày 31/01/2024
G.1 919 310
G.2 288 426 989 946
G.3 193 743 152 447 510 625
KK 783 687 198 211 393 306 456 121

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #722 ngày 24/01/2024
G.1 353 790
G.2 570 135 627 290
G.3 664 447 829 637 504 345
KK 040 320 562 721 836 783 252 213

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #719 ngày 17/01/2024
G.1 653 325
G.2 658 212 456 255
G.3 709 554 776 651 230 804
KK 720 436 437 338 164 517 405 340

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #716 ngày 10/01/2024
G.1 204 079
G.2 169 978 536 412
G.3 310 417 625 993 835 340
KK 911 018 444 953 667 320 246 238

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #713 ngày 03/01/2024
G.1 694 114
G.2 937 573 288 905
G.3 991 562 171 635 916 757
KK 043 175 368 851 960 933 765 301

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #710 ngày 27/12/2023
G.1 340 530
G.2 634 128 188 966
G.3 446 097 911 006 607 598
KK 456 497 820 826 085 699 512 845

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #707 ngày 20/12/2023
G.1 054 279
G.2 896 331 453 092
G.3 741 942 718 739 330 326
KK 816 790 191 153 434 434 734 187

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #704 ngày 13/12/2023
G.1 657 656
G.2 885 410 679 403
G.3 687 974 945 414 678 545
KK 871 925 344 394 978 296 960 577

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #701 ngày 06/12/2023
G.1 128 529
G.2 019 166 847 155
G.3 244 522 379 376 486 786
KK 939 422 447 836 935 750 195 147

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

Kết quả kỳ #698 ngày 29/11/2023
G.1 060 547
G.2 107 769 393 440
G.3 721 268 294 998 441 589
KK 407 816 383 517 520 137 667 071

Các chữ số trong số dự thưởng phải trùng khớp với kết quả theo đúng thứ tự

- Xổ số Max3D Thứ 4 là loại hình xổ số điện toán tự chọn của XS Vietlott mở thưởng lúc 18h00 thứ 4 hàng tuần.

- Xem kết quả xổ số XS Max 3D Thứ 4 chính xác nhất

- Max 3D thứ 4 cũng là loại hình XoSo được nhiều người chơi ngay Thứ 4