XSDL 15/11/2020 - Chủ Nhật

Giải XSDL Chủ Nhật » XSDL 15/11/2020
G.8 62
G.7 712
G.6 6523 5178 0184
G.5 0375
G.4 57529 22623 25995 53821 97721 17658 99688
G.3 26464 15077
G.2 39531
G.1 12490
G.ĐB 254492
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 15/11/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 12
2 21, 21, 23, 23, 29
3 31
4 -
5 58
6 62, 64
7 75, 77, 78
8 84, 88
9 90, 92, 95

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86