XSDL 22/11/2020 - Chủ Nhật

Giải XSDL Chủ Nhật » XSDL 22/11/2020
G.8 68
G.7 589
G.6 2527 3842 1857
G.5 3815
G.4 94518 97061 18004 28444 90348 21003 67412
G.3 61736 08355
G.2 14812
G.1 03523
G.ĐB 121246
Lô tô Đà Lạt Chủ Nhật, 22/11/2020
Đầu Lô Tô
0 03, 04
1 12, 12, 15, 18
2 23, 27
3 36
4 42, 44, 46, 48
5 55, 57
6 61, 68
7 -
8 89
9 -

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86