XSDT 02/11/2020 - Thứ 2

Giải
G.8 02
G.7 803
G.6 8857 9187 6954
G.5 9447
G.4 41654 71038 66880 87775 80724 14776 79806
G.3 60351 89024
G.2 73263
G.1 24510
G.ĐB 898040
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 02/11/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 03, 06
1 10
2 24, 24
3 38
4 40, 47
5 51, 54, 54, 57
6 63
7 75, 76
8 80, 87
9 -

123 qử1qtrưéyhgẻhuyehjrsuỷtụh

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86