XSDT 07/12/2020 - Thứ 2

Giải
G.8 23
G.7 940
G.6 9727 3118 3461
G.5 4428
G.4 65620 14782 04518 41975 50639 79143 55602
G.3 43802 55314
G.2 85779
G.1 22258
G.ĐB 757684
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 07/12/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 02
1 14, 18, 18
2 20, 23, 27, 28
3 39
4 40, 43
5 58
6 61
7 75, 79
8 82, 84
9 -

123 qử1qtrưéyhgẻhuyehjrsuỷtụh

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86