XSDT 26/10/2020 - Thứ 2

Giải
G.8 60
G.7 192
G.6 4089 0874 4544
G.5 1626
G.4 47327 58200 99220 31657 74801 84931 33593
G.3 56698 51317
G.2 47212
G.1 70440
G.ĐB 553968
Lô tô Đồng Tháp Thứ 2, 26/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 12, 17
2 20, 26, 27
3 31
4 40, 44
5 57
6 60, 68
7 74
8 89
9 92, 93, 98

123 qử1qtrưéyhgẻhuyehjrsuỷtụh

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86