XSKG 01/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 54
G.7 194
G.6 1027 7869 9557
G.5 6246
G.4 40038 74012 22111 55407 31241 18704 06755
G.3 83330 31238
G.2 77223
G.1 61236
G.ĐB 962273
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 01/11/2020
Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 11, 12
2 23, 27
3 30, 36, 38, 38
4 41, 46
5 54, 55, 57
6 69
7 73
8 -
9 94

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86