XSKG 04/10/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 02
G.7 192
G.6 9658 6333 1794
G.5 4179
G.4 79462 01843 71282 02790 67243 81877 67298
G.3 44688 73495
G.2 26774
G.1 02008
G.ĐB 520321
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 04/10/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 08
1 -
2 21
3 33
4 43, 43
5 58
6 62
7 74, 77, 79
8 82, 88
9 90, 92, 94, 95, 98

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86