XSKG 06/12/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 45
G.7 993
G.6 0269 0187 6560
G.5 7500
G.4 91060 22587 27632 33970 87068 75053 95159
G.3 12050 03026
G.2 48265
G.1 34411
G.ĐB 340364
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 06/12/2020
Đầu Lô Tô
0 00
1 11
2 26
3 32
4 45
5 50, 53, 59
6 60, 60, 64, 65, 68, 69
7 70
8 87, 87
9 93

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86