XSKG 08/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 16
G.7 509
G.6 4684 0604 1864
G.5 7986
G.4 73045 87568 05744 29349 18851 60999 37099
G.3 63218 17945
G.2 36767
G.1 83976
G.ĐB 389547
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 08/11/2020
Đầu Lô Tô
0 04, 09
1 16, 18
2 -
3 -
4 44, 45, 45, 47, 49
5 51
6 64, 67, 68
7 76
8 84, 86
9 99, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86