XSKG 11/10/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 42
G.7 383
G.6 8130 0036 9841
G.5 5347
G.4 75601 07253 80925 32962 00881 51171 13025
G.3 28287 18513
G.2 55002
G.1 69263
G.ĐB 770260
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 11/10/2020
Đầu Lô Tô
0 01, 02
1 13
2 25, 25
3 30, 36
4 41, 42, 47
5 53
6 60, 62, 63
7 71
8 81, 83, 87
9 -

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86