XSKG 15/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 35
G.7 602
G.6 0223 3983 0907
G.5 0334
G.4 30198 17136 36170 95456 22110 96440 08150
G.3 88421 23016
G.2 96835
G.1 65209
G.ĐB 754876
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 15/11/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 07, 09
1 10, 16
2 21, 23
3 34, 35, 35, 36
4 40
5 50, 56
6 -
7 70, 76
8 83
9 98

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86