XSKG 18/10/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 69
G.7 456
G.6 8495 5012 7454
G.5 8270
G.4 38401 83482 99741 30756 97044 57058 25394
G.3 73283 14339
G.2 70711
G.1 27817
G.ĐB 111398
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 18/10/2020
Đầu Lô Tô
0 01
1 11, 12, 17
2 -
3 39
4 41, 44
5 54, 56, 56, 58
6 69
7 70
8 82, 83
9 94, 95, 98

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86