XSKG 22/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 12
G.7 177
G.6 5165 7816 0911
G.5 0094
G.4 35781 76399 22858 49020 00168 34577 55360
G.3 97987 16282
G.2 91549
G.1 12266
G.ĐB 084616
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 22/11/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 11, 12, 16, 16
2 20
3 -
4 49
5 58
6 60, 65, 66, 68
7 77, 77
8 81, 82, 87
9 94, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86