XSKG 25/10/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 65
G.7 493
G.6 7341 6335 6033
G.5 1107
G.4 90358 13084 51590 94767 15759 31232 69203
G.3 68411 46222
G.2 62313
G.1 58234
G.ĐB 032941
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 25/10/2020
Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 11, 13
2 22
3 32, 33, 34, 35
4 41, 41
5 58, 59
6 65, 67
7 -
8 84
9 90, 93

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86