XSKG 29/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 93
G.7 655
G.6 5821 7389 5933
G.5 4427
G.4 18246 60393 14993 88281 91354 55679 15678
G.3 89838 52462
G.2 28339
G.1 14264
G.ĐB 307023
Lô tô Kiên Giang Chủ Nhật, 29/11/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 21, 23, 27
3 33, 38, 39
4 46
5 54, 55
6 62, 64
7 78, 79
8 81, 89
9 93, 93, 93

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86