XSKH 06/12/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 22
G.7 746
G.6 4347 6130 9420
G.5 8069
G.4 44376 60806 78676 82747 52553 89097 46546
G.3 55343 79153
G.2 13610
G.1 03935
G.ĐB 523628
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 06/12/2020
Đầu Lô Tô
0 06
1 10
2 20, 22, 28
3 30, 35
4 43, 46, 46, 47, 47
5 53, 53
6 69
7 76, 76
8 -
9 97

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86