XSKH 08/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 14
G.7 845
G.6 3651 6279 7543
G.5 9375
G.4 51210 05833 37159 43303 78609 62172 26212
G.3 28118 28014
G.2 38321
G.1 38276
G.ĐB 721099
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 08/11/2020
Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 10, 12, 14, 14, 18
2 21
3 33
4 43, 45
5 51, 59
6 -
7 72, 75, 76, 79
8 -
9 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86