XSKH 15/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 21
G.7 183
G.6 6046 2822 7661
G.5 9167
G.4 17888 21764 37989 93420 02810 52289 68662
G.3 77887 10044
G.2 59907
G.1 25805
G.ĐB 690232
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 15/11/2020
Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 10
2 20, 21, 22
3 32
4 44, 46
5 -
6 61, 62, 64, 67
7 -
8 83, 87, 88, 89, 89
9 -

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86