XSKH 22/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 40
G.7 733
G.6 5461 1285 2302
G.5 1015
G.4 57873 32593 22687 72958 81614 19363 04573
G.3 77613 12380
G.2 61864
G.1 95436
G.ĐB 614700
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 22/11/2020
Đầu Lô Tô
0 00, 02
1 13, 14, 15
2 -
3 33, 36
4 40
5 58
6 61, 63, 64
7 73, 73
8 80, 85, 87
9 93

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86