XSKH 29/11/2020 - Chủ Nhật

Giải
G.8 93
G.7 702
G.6 0347 6214 3594
G.5 0931
G.4 56140 53668 81633 31425 47941 73124 33807
G.3 43220 89692
G.2 72228
G.1 46636
G.ĐB 906148
Lô tô Khánh Hòa Chủ Nhật, 29/11/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 07
1 14
2 20, 24, 25, 28
3 31, 33, 36
4 40, 41, 47, 48
5 -
6 68
7 -
8 -
9 92, 93, 94

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86