XSKT 01/11/2020 - Chủ Nhật

Giải XSKT Chủ Nhật » XSKT 01/11/2020
G.8 85
G.7 691
G.6 1214 8212 9872
G.5 3540
G.4 99930 71457 54404 77617 00205 20475 38498
G.3 20765 49164
G.2 18633
G.1 77791
G.ĐB 498405
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 01/11/2020
Đầu Lô Tô
0 04, 05, 05
1 12, 14, 17
2 -
3 30, 33
4 40
5 57
6 64, 65
7 72, 75
8 85
9 91, 91, 98

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86