XSKT 15/11/2020 - Chủ Nhật

Giải XSKT Chủ Nhật » XSKT 15/11/2020
G.8 29
G.7 846
G.6 0976 2717 1896
G.5 9500
G.4 93169 05102 88208 37038 05468 29775 67180
G.3 27107 39567
G.2 47942
G.1 25821
G.ĐB 621928
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 15/11/2020
Đầu Lô Tô
0 00, 02, 07, 08
1 17
2 21, 28, 29
3 38
4 42, 46
5 -
6 67, 68, 69
7 75, 76
8 80
9 96

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86