XSKT 22/11/2020 - Chủ Nhật

Giải XSKT Chủ Nhật » XSKT 22/11/2020
G.8 22
G.7 247
G.6 1903 3269 3977
G.5 9514
G.4 31178 19188 91928 27334 13115 06474 87996
G.3 09790 98209
G.2 11656
G.1 21839
G.ĐB 057782
Lô tô Kon Tum Chủ Nhật, 22/11/2020
Đầu Lô Tô
0 03, 09
1 14, 15
2 22, 28
3 34, 39
4 47
5 56
6 69
7 74, 77, 78
8 82, 88
9 90, 96

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86