XSMT Thứ 5 - XSMT. Xem trực tiếp kết quả xổ số miền Trung

GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8370301
G.7041252261
G.69250 6706 21526156 7962 23089293 1477 5804
G.5718871586488
G.414785 99798 29022 92564 63128 36923 0420135904 85878 41856 83641 21418 65577 1161343180 95429 34005 19857 59992 67190 15077
G.375301 7695026357 8408491101 41863
G.2678071449801300
G.1758132680429225
G.ĐB790815046984472594

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 01, 01, 06, 07
1 13, 15
2 22, 23, 28
3 37
4 41
5 50, 50, 52
6 64
7 -
8 85, 88
9 98

Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 04, 08
1 13, 18
2 -
3 -
4 41
5 52, 56, 56, 57, 58
6 62
7 77, 78
8 84, 84
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/03/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 01, 01, 04, 05
1 -
2 25, 29
3 -
4 -
5 57
6 61, 63
7 77, 77
8 80, 88
9 90, 92, 93, 94
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8585743
G.7555807261
G.65503 3039 72266847 6142 31269104 2718 9202
G.5660984186275
G.436634 39105 08230 01083 27253 67828 4131671238 46298 06629 66484 19425 33963 2967580859 79367 75681 16128 46231 78373 69099
G.374164 9979565703 4312318865 93510
G.2940213505496283
G.1670108594146060
G.ĐB018928251659692827

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 05, 09
1 10, 16
2 21, 26, 28, 28
3 30, 34, 39
4 -
5 53, 55, 58
6 64
7 -
8 83
9 95

Lô tô Bình Định Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 07
1 18
2 23, 25, 26, 29
3 38
4 41, 42, 47
5 54, 57, 59
6 63
7 75
8 84
9 98

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 25/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 04
1 10, 18
2 27, 28
3 31
4 43
5 59
6 60, 61, 65, 67
7 73, 75
8 81, 83
9 99
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8649406
G.7887951425
G.67974 1565 06559361 7690 08539097 9490 1931
G.5833798808256
G.470280 34653 82437 60735 99126 21253 3864180572 22109 63188 08008 63187 01655 8954387683 75804 83889 91890 69546 67149 86381
G.346170 5603327543 1011764343 01256
G.2064853718486197
G.1137877845519004
G.ĐB723837254083552872

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 -
2 26
3 33, 35, 37, 37, 37
4 41
5 53, 53, 55
6 64, 65
7 70, 74
8 80, 85, 87, 87
9 -

Lô tô Bình Định Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 08, 09
1 17
2 -
3 -
4 43, 43
5 51, 53, 55, 55
6 61
7 72
8 80, 83, 84, 87, 88
9 90, 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 18/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 04, 06
1 -
2 25
3 31
4 43, 46, 49
5 56, 56
6 -
7 72
8 81, 83, 89
9 90, 90, 97, 97
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8496039
G.7456203535
G.61089 9922 66352743 1594 46280454 4751 9032
G.5384505137560
G.455345 20241 56549 92549 58372 67626 5484378931 69602 35014 70716 85673 73406 1371540066 49395 58044 82435 89420 68049 65978
G.302564 7219702600 6856517477 17846
G.2213287041324720
G.1738872397343703
G.ĐB022318195389102103

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 -
1 18
2 22, 26, 28
3 35
4 41, 43, 45, 45, 49, 49, 49
5 56
6 64
7 72
8 87, 89
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 02, 03, 06
1 13, 13, 14, 15, 16
2 28
3 31
4 43
5 -
6 60, 65
7 73, 73
8 89
9 94

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 11/02/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 03
1 -
2 20, 20
3 32, 35, 35, 39
4 44, 46, 49
5 51, 54
6 60, 66
7 77, 78
8 -
9 95
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8398553
G.7492130884
G.67799 3984 25845952 0387 70417015 7726 0992
G.5219589529963
G.461302 73515 48376 29475 71607 91158 6173761732 42537 91981 63607 57266 54404 2652034942 01014 76436 16652 35224 82636 62600
G.329673 3279205710 4026480298 73467
G.2956810055433334
G.1768981168020344
G.ĐB618608252839093590

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 02, 07, 08
1 15
2 -
3 37, 39
4 -
5 58
6 -
7 73, 75, 76
8 81, 84, 84
9 92, 92, 95, 98, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 04, 07
1 10
2 20
3 30, 32, 37, 39
4 41
5 52, 52, 54
6 64, 66
7 -
8 80, 81, 85, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 04/02/2021

Đầu Lô Tô
0 00
1 14, 15
2 24, 26
3 34, 36, 36
4 42, 44
5 52, 53
6 63, 67
7 -
8 84
9 90, 92, 98
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8205763
G.7712507559
G.69947 2031 50465205 1764 77836743 8847 3421
G.5427836359581
G.497739 90366 82168 98726 36201 30026 3905349088 70754 92822 60495 63626 56181 7194007076 59936 56220 52424 84806 67787 11613
G.369797 5967847438 8904518674 43354
G.2764265288245027
G.1027470827688894
G.ĐB867458410039920495

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 01
1 12
2 20, 26, 26, 26
3 31, 39
4 46, 47, 47
5 53, 58
6 66, 68
7 78, 78
8 -
9 97

Lô tô Bình Định Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 05, 07
1 -
2 22, 26
3 35, 38, 39
4 40, 45
5 54, 57
6 64
7 76
8 81, 82, 83, 88
9 95

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 28/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 13
2 20, 21, 24, 27
3 36
4 43, 47
5 54, 59
6 63
7 74, 76
8 81, 87
9 94, 95
GiảiQuảng BìnhBình ĐịnhQuảng Trị
G.8041352
G.7536679069
G.65114 7688 28998341 9116 24780576 1168 2164
G.5530387443906
G.412338 87531 85351 81064 93505 70321 2789282200 29014 03409 73229 72836 40887 9920059021 47597 92568 81998 61074 82292 78382
G.309017 8437224701 5475409620 62636
G.2884393480361393
G.1423895727570518
G.ĐB624852616386016036

Lô tô Quảng Bình Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 03, 04, 05
1 14, 17
2 21
3 31, 36, 38, 39
4 -
5 51, 52
6 64
7 72
8 88, 89
9 92, 99

Lô tô Bình Định Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 00, 00, 01, 03, 09
1 13, 14, 16
2 29
3 36
4 41, 44
5 54
6 -
7 75, 78, 79
8 86, 87
9 -

Lô tô Quảng Trị Thứ 5, 21/01/2021

Đầu Lô Tô
0 06
1 18
2 20, 21
3 36, 36
4 -
5 52
6 64, 68, 68, 69
7 74, 76
8 82
9 92, 93, 97, 98

XSMT hôm nay. KQXSKTMT. Xổ số miền Trung hôm nay. Xo so mien Trung. KQXSMT.

XSMT. Quý độc giả có thể xem trực tiếp kết quả xổ số miềnTrung KQXSMT hôm nay trên xosothudo và xem lại kết quả xổ số của nhiều ngày trước đó một cách dễ dàng và nhanh chóng.

Xổ số miền trung với các kết quả chính xác được cập nhật nhanh chóng đã giúp Xổ số thủ đô ngày càng nổi tiếng. Kết nối với chúng tôi hàng ngày cũng như theo dõi các bài viết được các chuyên gia cập nhật hàng ngày trên hệ thống sẽ giúp bạn chọn cho mình những con số may mắn làm tăng khả năng trúng thưởng cao khi tham gia chơi loto.

Nhiều anh em các đài Khánh Hòa, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế, Quảng Bình, Quảng Trị,…Đã tìm ra được những cặp số đẹp mĩ mãn đúng thời điểm vàng. Vì thế anh em đừng chần chừ và hãy luôn theo dõi những chia sẻ mà chúng tôi cập nhật mỗi ngày. Tin rằng các chuyên gia xổ số kiến thiết  cùng sự chuyên nghiệp của hệ thống xổ số thủ đô mang lại cho quý độc giả.

Xổ số miền trung sẽ đề cập đến những vấn đề gì?

Xổ số Miền Trung là danh mục cập nhật kết quả xổ số các tỉnh khu vực miền trung. Cụ thể từng ngày như sau.

XSMT thứ 2: Xổ số miền trung thứ hai: Chúng tôi cập nhật từ giải tám tới giải đặc biệt của hai đài Thừa Thiên Huế và Phú Yên. Từ đó anh em sẽ có căn cứ và nhìn nhận được những con số nào có xác suất cao sẽ về và lựa chọn cho mình những con số đẹp.

XSMT thứ 3: Xổ số miền trung thứ ba: Chúng tôi cập nhật chi tiết các giải của hai đài Quảng Nam và Đắc Lắc. Và những bộ số mới nhất để anh em loại bỏ đi những cặp mới về tránh hiện tượng đặt loto sai.

XSMT thứ 4: Xổ số miền trung thứ tư: Anh em tại Đà Nẵng, Khánh Hòa yêu thích lô tô nên sớm theo dõi Xổ số thủ đô để cập nhật kết quả XSMT trên chuyên trang hàng ngày. Bởi bằng cách này hệ thống của xổ số thủ đô đã giúp không ít anh em vào bờ an toan vì có được các số đẹp sớm nhất.

XSMT thứ 5: Xổ số miền trung thứ năm. Những KQXS trong ngày thứ 5 sẽ được liệt kê đầy đủ các giải từ giải tám trở lên của đài Quảng trị, Quảng Bình và Bình Định. Do thế, thật tiếc nếu như bạn bỏ lỡ những tin hay về soi cầu và dự đoán sớm giúp mình nắm rõ được KQXS miền Trung trong ngày.

XSMT thứ 6: Xổ số miền trung thứ sáu. Ai đang theo dõi và cập nhật kết quả hàng ngày xổ số của Ninh Thuận và Gia lai càng nên xem các tin Soi cầu và dự đoán của Xổ số thủ đô. Bởi chúng tôi sẽ giúp cho bạn nhìn thấy ngay những cặp số đẹp trong ngày thứ 6. 

XSMT thứ 7: Xổ số miền trung thứ bảy. Với những trình bày xúc tích, ngắn gọn, kết quả XS miền trung thứ Bảy sẽ nói tới những con số đẹp của các đài Đà Nẵng, Đắc Nông, Quãng ngãi. Từ đây quý độc giả có thể sớm đọc vị được những cặp lô Gan dài kỳ sẽ nổ hoặc những Bạch Thủ Lô vip mang về cho mình may mắn như mong đợi.

XSMT chủ nhật: Đối với riêng kết quả xổ số ngày Chủ Nhật Xổ số thủ đô sẽ đề cập tới những cặp số vừa xuất hiện theo đài Kon Tum và Khánh Hoà. Đây là nền tảng vững chắc giúp cho anh em có những chiến lược thông minh để chinh chiến trong lĩnh vực này.

Vì sao nên chọn Xổ số thủ đô?

  • Cập nhật kết quả xổ số một cách nhanh nhất, siêu cấp vip pro.
  • Với đội ngũ nhân lực hùng hậu về số lượng, với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xổ số, chuyên mục XSMT luôn cập nhật lại các KQXS kiến thiết miền Trung sớm hơn so với nhiều trang xổ số khác.
  • Bằng cách này quý độc giả không cần phải mất thời gian chờ đợi mà có thể biết chính xác các con số đẹp theo từng đài, từng ngày. Về phần trình bày, chúng tôi trình bày một cách ngắn gọn, dễ hiểu các thông tin về loto, vé số kiến thiết. Vì thế bạn không phải mất quá nhiều thời gian cho việc tìm những thông tin mình cần.
  • Chia sẻ các bí quyết soi cầu thông minh, bạch thủ lô, lô kép....
  • Ra đời với sứ mệnh góp phần xây dựng lợi ích nước nhà và một cộng đồng xổ số kiến thiết nhà nước ngày càng lớn mạnh, Xổ số thủ đô đang nỗ lực hết sức để góp một phần sức nhỏ bé. Chúng tôi luôn chia sẻ miễn phí các phương pháp soi cầu hàng ngày và dự đoán KQXS siêu chính xác.
  • Vì thế, quý độc giả không chỉ có được những kết quả xổ số miền Trung chính xác nhất, cập nhật mới nhất mà còn tìm cho mình được những bộ số đẹp. Đây là cách hay để bạn tránh xa hiện tượng đánh đại, đánh bừa mang lại cho mình những chiến thắng.

Nói không với mua bán số, lừa đảo.

Xổ số thủ đô ngày càng được nhiều quý độc giả theo dõi và đánh giá cao. Bởi lẽ chúng tôi luôn đặt khách hàng lên hàng đầu các dự báo kết quả xổ số chính xác cao lên tới 80%. Điều này góp phần nâng cao tỷ lệ thắng của bạn khi mua loto.

Tuy nhiên, chúng tôi không bán số bất hợp pháp như những trang khác. Cho số miễn phí và chỉ dùng để tham khảo không tham gia cờ bạc số đề trái pháp luât, chỉ nên chơi loto và  xổ số kiến thiết do nhà nước phát hành.

Đừng quên theo dõi ngay Xổ số thủ đô càng sớm càng tốt bạn nhé. Tin rằng những gì Xổ số thủ đô đang phục vụ cho anh em không lãng phí thời gian của anh em vô ích đâu!

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86