XSQNG 17/10/2020 - Thứ 7

Giải XSQNG Thứ 7 » XSQNG 17/10/2020
G.8 42
G.7 619
G.6 2412 0035 7500
G.5 8810
G.4 34280 84943 75668 43498 59134 32029 95320
G.3 52701 80525
G.2 16544
G.1 98233
G.ĐB 246954
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 17/10/2020
Đầu Lô Tô
0 00, 01
1 10, 12, 19
2 20, 25, 29
3 33, 34, 35
4 42, 43, 44
5 54
6 68
7 -
8 80
9 98

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86