XSQNG 21/11/2020 - Thứ 7

Giải XSQNG Thứ 7 » XSQNG 21/11/2020
G.8 60
G.7 718
G.6 5823 3310 5423
G.5 3933
G.4 42513 00129 00928 87595 22006 04693 04762
G.3 41573 00022
G.2 71177
G.1 06262
G.ĐB 139420
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 21/11/2020
Đầu Lô Tô
0 06
1 10, 13, 18
2 20, 22, 23, 23, 28, 29
3 33
4 -
5 -
6 60, 62, 62
7 73, 77
8 -
9 93, 95

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86