XSQNG 24/10/2020 - Thứ 7

Giải XSQNG Thứ 7 » XSQNG 24/10/2020
G.8 48
G.7 299
G.6 3915 9962 6187
G.5 7630
G.4 61382 92810 52712 19849 46647 01152 88241
G.3 78038 61947
G.2 07627
G.1 43766
G.ĐB 639397
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 24/10/2020
Đầu Lô Tô
0 -
1 10, 12, 15
2 27
3 30, 38
4 41, 47, 47, 48, 49
5 52
6 62, 66
7 -
8 82, 87
9 97, 99

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86