XSQNG 28/11/2020 - Thứ 7

Giải XSQNG Thứ 7 » XSQNG 28/11/2020
G.8 55
G.7 523
G.6 0521 7840 9233
G.5 9302
G.4 35775 09205 81819 09320 76355 78829 41750
G.3 01571 60317
G.2 73753
G.1 12034
G.ĐB 859086
Lô tô Quảng Ngãi Thứ 7, 28/11/2020
Đầu Lô Tô
0 02, 05
1 17, 19
2 20, 21, 23, 29
3 33, 34
4 40
5 50, 53, 55, 55
6 -
7 71, 75
8 86
9 -

Bạn có thể nhập một hoặc nhiều số: Ví dụ: 88 hoặc 68, 86